ประธานสาขาวิชา

     ผศ.รพีพร ชัยชนะ

Statistics Statistics
2603
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month179
LastMonth Last Month234
ThisYear This Year2,128
LastYear Last Year475
 
ปรัชญา

สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

 

บูรณาการศาสตร์ เพื่อการจัดการด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน