ประธานสาขาวิชา

     ผศ.รพีพร ชัยชนะ

Statistics Statistics
2596
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month172
LastMonth Last Month234
ThisYear This Year2,121
LastYear Last Year475
 
การเบิกค่ารักษาพยาบาล (กรณีนักศึกษาที่ทำประกัน แล้วเกิดอุบัติเหตุ)

**ถ้านักศึกษาจะเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ เช่น รถล้ม สุนัขกัด (เบิกได้ครั้งละ 10,000) ให้เอาหลักฐานมาส่งดังนี้

                 1. ใบรับรองเเพทย์ตัวจริง (วันเเรกที่รักษา)

                 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษา (รวมมาทุกครั้ง)

                 3. สำเนาบัตรนักศึกษา

                 4. สำเนาบัตรประชาชน

                 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (บัญชีต้องเคลื่อนไหว ยังไม่ปิด)

   *กรณีมีคู่กรณี นำใบเเจ้งความมาด้วย*

ติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา