ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 

นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ทั้ง2ทีม พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมพิธีและรับรางวัลจากการประกวดผลงาน
ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีท่านศาสตราจารย์ ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง 
ผู้อำนวยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)
ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสกว.อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

 

 

ผลงานสวยๆจากต่างประเทศ จาก https://thenotyorker.com/

ขนาดไม่ได้ตีพิมพ์ยังสวยขนาดนี้ งานอาร์ตเวิคออกแบบภาพปกนิตยสารเดอะนิวยอร์กเกอร์ที่ไม่ได้รับเลือกเอาไปใช้จริง