ข่าวทั่วไป
[08-03-2016] คณะครุศาสตร์ เปิดอบรมโครงการ พัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
[01-03-2016] ติดตามชม “รายการราชภัฏทอล์ค” ได้ทาง www.youtube.com
[03-02-2016] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขานรับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
[13-01-2016] คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
ข่าวภาพและกิจกรรมผู้บริหาร
[11-04-2016] มรน. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 
[03-04-2016] มรน. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
[03-04-2016] มรน. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
[03-04-2016] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
[03-04-2016] ผู้บริหาร มรน.ร่วมพิธีเปิดตลาดจินเทจ มาร์เก็ต
[22-03-2016] การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
[11-03-2016] มรน. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
[11-03-2016] มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2559
[11-03-2016] มรน. และ รพ.บ้านแพ้ว ลงนาม MOU ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
[28-02-2016] อธิการบดี มรน. ร่วมชมและเปิดแสดงนิทรรศการ ตัวตนนครปฐม มุมมองผ่านการออกแบบ
ข่าววิชาการ
ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน
[05-04-2016] สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ศึกษาดูงานสถาบันการออกแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบดิจิทัลอาร์ต 
[05-04-2016] สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มรน. ร่วมจัดโครงการหนังสั้นการกุศล 
[05-04-2016] สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลอาร์ต 
[05-04-2016] โครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 31 
[30-03-2016] มรน.ร่วมจัดงานเปิดตัวชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมและพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์
[29-03-2016] สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการพระราชประสงค์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
[29-03-2016] มรน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
[29-03-2016] สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มรน. นำนักศึกษาดูงาน
[29-03-2016] งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาฯ (C-IQA)
[29-03-2016] คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จดหมายข่าว
[04-04-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 28 มีนาคม - 3 เเมษายน 2559 
[30-03-2016] จดหมายข่าวเฟ่ื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 21-27 มีนาคม 2559
[22-03-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 14-20 มีนาคม 2559
[15-03-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
[15-03-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 7-13 มีนาคม 2559
[01-03-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
[25-02-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับ 8 ประจำวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559
[16-02-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
[08-02-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559
[02-02-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 25-31 มกราคม 2559
คนดีศรีราชภัฏ
[29-03-2016] นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับรางวัลชนะเลิศ Ageing Society Startup
[22-03-2016] ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลชนะเลิศ
[22-03-2016] นศ. มรน. เจ๋ง โชว์แผนธุรกิจฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1
[28-02-2016] นักศึกษา มรน. รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
[28-02-2016] ดาวและเดือน มรน. คว้าตำแหน่งดาว - เดือน พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์
[27-01-2016] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
[25-01-2016] นักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลชนะเลิศทูตวัฒนธรรมเครือข่าย 9 สถาบัน
[21-01-2016] ทีมนักกีฬา มรน. คว้า 8 เหรียญ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 43