หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครครปฐม รุ่นปีการศึกษา 2560


รายละเอียดข้อมูลนักศึกษา/หน่วยฝึก

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                             

อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี นำเสนอบทความระดับนานาชาติ                 ฝึกงานที่แก่งกระจาน              พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ