ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว


 

 

 

 

 

 

 


บันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นางสาว กนกวรรณ เขียนแป๊ะ
https://www.gotoknow.org/user/pim_pim_8899/profile
นาย เกียรติศักดิ์ ประสิทธิ์วงษ์
https://www.gotoknow.org/user/moo_thapood/profile
นางสาว จารุวรรณ ปานประเสริฐ
https://www.gotoknow.org/user/ssai_2538/profile
นางสาว จีรนันท์ ศรีทองอินทร์
https://www.gotoknow.org/user/oum_oum_1108/profile
นาย ณัฐภัทร พระสว่าง  
นาย นนธกาน์ ทองอยู่  
นางสาว พุทธิดา สุจจริตจูล
https://www.gotoknow.org/user/punpiaw_1132/profile
นาย ทะนงศักดิ์ ไทยนิ่มนวล
https://www.gotoknow.org/user/dream_dream_12/profile
นาย อนุสรณ์ อยู่ถนอม
https://www.gotoknow.org/user/tok_tok_1234/profile
นาย อัครวุฒิ แก้วสะอาด
https://www.gotoknow.org/user/pang002/profile