ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงบันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นางสาว จันฑิมา  จันทร์ดี
https://www.gotoknow.org/user/janchompoo2539/profile
นาย ศุภรุจ  อมรจรรยารัตน์
https://www.gotoknow.org/user/supparut/profile
นางสาว แคทรียา  ฟุกคุ่ย
https://www.gotoknow.org/user/1739900553111/profile
นาย อลงกรณ์  ปิ่นกุมภีร์
https://www.gotoknow.org/user/alongkon2017/profile
นางสาว พิชาลีฌ์  ปลื้มประเสริฐ
https://www.gotoknow.org/user/minnie_n/profile
นางสาว สุรีรัตน์  พ่วงมัจฉา
https://www.gotoknow.org/user/ssureerut/profile
นาย เอกภพ หวังสู้ศึก
https://www.gotoknow.org/user/ekkapop1234/profile
นางสาว พรพิมล  สอนดา
https://www.gotoknow.org/user/phonpimon1234/profile