Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 
 

คลิปวิดิโอ บัณฑิตนักปฏิบัติ


วิดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เปิดการเรียนการสอน ภาคปกติ 4 ปี 2 หลักสูตร
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเวชสำอาง
การไทเทรต: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) [มกราคม 2562]
 
การพับกระดาษชั่งสาร:(บัณฑิตนักปฏิบัติ) [มกราคม 2562]
 
การพับกระดาษกรองแบบจีบ แบบ 1: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) [มีนาคม 2562] 
การพับกระดาษกรองแบบจีบ แบบ 2: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [มีนาคม 2563] 

การเทสารละลายผ่านแท่งแก้ว: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [มีนาคม 2563] 

การชั่งของแข็งบนกระดาษชั่งสารด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [มีนาคม 2563] 

การจัดตั้งอุปกรณ์ชุดเครื่องกลั่นธรรมดา: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [มีนาคม 2563] 

วิธีการใช้เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศแบบหมุน : (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [ธันวาคม 2562]

บทบาทสมมุติ ISO9001 [เมษายน 2562] โหลดดู clip 1  clip 2

เทคนิคการใช้ปิเปตต์:(บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [ธันวาคม 2562]
 

รูปภาพกิจกรรม