มุมศิษย์เก่า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่น 58/15 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

รหัสนักศึกษา 584149003 ชื่อ/นามสกุล: ฐิตาภรณ์  จิตตวัฒนากูล ชื่อเล่น: มิน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 147 ม.2 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  ที่ทำงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการการ : -  tel: 085-5402033 e-mail: thitaporn9003@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149004 ชื่อ/นามสกุล: ขวัญพร  โพธิ์ทอง ชื่อเล่น: พลอย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 73 ม. 6 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  ที่ทำงาน บริษัท มอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : - ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์-  tel: 098-8368935 e-mail: khwanporn4768@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149008 ชื่อ/นามสกุล: บดินทร์  สุวรรณเนตร ชื่อเล่น: เอ็ม  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 18 หมู่ 8 ต. ลำพญา อ. บางเลน จ. นครปฐม 73130  ที่ทำงาน : โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย - ตำแหน่ง : ครู -  tel: 098-2474793                             e-mail: badinsuwannet@gmail.com  [สำรวจข้อมูลเมื่อ กณกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149009 ชื่อ/นามสกุล: เบญญา  คุณพันธ์ ชื่อเล่น: นิ่ม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 53 หมู่ 16 ต. พังตรุ อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี 71140  ที่ทำงาน: โรงงานแปรรูปสุกร CPF อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี - ตำแหน่ง : QC -  tel: 080-0742009            e-mail: benyakoonnapun@hotmail.com  [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149010 ชื่อ/นามสกุล: พลากร  คูหาพัฒนกูล ชื่อเล่น: ก็อด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 208 ม. 3 ต บ้านกร่าง อ. ศรีประจัน จ. สุพรรณบุรี 72140  ที่ทำงาน: กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสหวิทย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  - ตำแหน่ง : ครู         -  tel: 094-0522935, 063-1430039 e-mail: gotgta0023@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149011 ชื่อ/นามสกุล: ภัชราพร  จ้อยเจริญ ชื่อเล่น: มาย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 61  หมู่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ที่ทำงาน:ที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม- ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว -  tel: 084-1218033 e-mail:  phatcharaphorn24@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149012 ชื่อ/นามสกุล: ภิรุฬกาญจน์  ใสยะลา ชื่อเล่น: วิ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 68/3 หมู่ 3 ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  tel: 082-2373164 e-mail: piroonkarn.prk@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149013 ชื่อ/นามสกุล: จีราณัฐ  ปิ่นเกตุุ ชื่อเล่น: เนย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 39 หมู่ 6 ต. ไร่ใหม่ อ. สามร้อยยอก จ. ประจวบคีรีขันธ์  ที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 2 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  tel:  087-5820882 e-mail: nunoeytarn@gmai.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกรกฎาคม 2564 ]

 

รหัสนักศึกษา 584149014 ชื่อ/นามสกุล: ศศิวิมล  ศรีศศิธร ชื่อเล่น: แพรว  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 407 ซอย ทางรถไฟตะวันตก 1 ถ. ทางรถไฟตะวันตก อ. เมือง จ. นครปฐม  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  tel: 083-5263932 e-mail: Parew_2@hotmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกรกฎาคม 2564]

 

รหัสนักศึกษา 584149015 ชื่อ/นามสกุล: ศิรินภา  กล่ำคุ้ม ชื่อเล่น: ส้ม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 102/2 ม. 7  ต.วังน้ำซับ  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  72140   ที่ทำงาน:โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป.สพ 1

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  - ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน -  tel: 080-4228153 e-mail: sirinapa2939@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149016 ชื่อ/นามสกุล: เจนจิรา  ตู้ดำ ชื่อเล่น: เจน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 24/5 หมู่ 2 ต. สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 71220  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  tel: 084-5703156 e-mail: janjan19965@hotmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149017 ชื่อ/นามสกุล: เจษฎากร  ปุจฉาการณ์ ชื่อเล่น: ฟิวส์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 52/4 หมู่ 4 ต. ลำพยา อ. เมือง จ. นครปฐม 73000  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  tel: 098-4294372 e-mail: Few3547@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม  2564]

 

รหัสนักศึกษา 584149019 ชื่อ/นามสกุล: หรินรัญชนา  มาสถิตย์ ชื่อเล่น: จอย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 2 หมู่ 4 ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170  ที่ทำงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ -  tel: 096-4961896 e-mail: joydivergent@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149020 ชื่อ/นามสกุล: อาภัสรา  สิงห์ยะบุศย์ ชื่อเล่น: เบลว หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 109 ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ  ที่ทำงาน: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ตำแหน่ง : ครู กศน ตำบล  -  tel: 064-4042200 e-mail: arpatsarasingyabut@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149021 ชื่อ/นามสกุล: กิตติยา  เอื้อเฟื้อ ชื่อเล่น: ฝ้าย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 29 หมู่ 11 ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160  ที่ทำงาน:โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  - ตำแหน่ง : ครูผู้สอน -  tel:  091-6144719, 097-9735352 e-mail: faii.kittiya123@gmail.com สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149022 ชื่อ/นามสกุล: เทิดศักดิ์  สกุลสุข ชื่อเล่น: แบงค์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 22 หมู่ 1 ต. หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน จ. ประจวบฯ  ที่ทำงาน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม - ตำแหน่ง : พนักงานอาจารย์ -  tel: 063-8835561 e-mail: teardsak.skunsuk@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

 

รหัสนักศึกษา 584149023 ชื่อ/นามสกุล: นีรชา  ปานขวัญ ชื่อเล่น: ต้า  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 79/1 หมู่6 ต.ห้วยกรดพัฒนา  อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140  ที่ทำงาน: บริษัท ธนเทวทิน จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม  - ตำแหน่ง : หว้หน้าแผนก -  tel: 086-6740082 e-mail: neeracha.6c1@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149026 ชื่อ/นามสกุล: ศิริลักษณ์  เกษรประเสริฐ ชื่อเล่น: ศิ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 3/1 หมู่ 7 ต. กฤษณา อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง :  -  tel: 081-4939115 e-mail: arts.baza22@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149027 ชื่อ/นามสกุล: มัลลิกา  ศรีโสภณ ชื่อเล่น: กิ๊บ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 90 หมู่ 1 ต.ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม  ที่ทำงาน: ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม- ตำแหน่ง : การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -  tel: 098-2912559 e-mail: Munlika.584149027@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฏาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149028 ชื่อ/นามสกุล: ศศินา  พึ่งพวก ชื่อเล่น: ปู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 3/1 หมู่ 2 ต. หันคา อ. หันคา จ. ชัยนาท 17130  ที่ทำงาน:โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท - ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง -  tel: 092-2595242 e-mail: 584149028@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

 

รหัสนักศึกษา 584149030 ชื่อ/นามสกุล: สิริธร  เชื้อทอง ชื่อเล่น: มะเหมี่ยว หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 465/3 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  ที่ทำงาน:โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี - ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ -  tel: 080-4678059 e-mail: amwoone@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

 

รหัสนักศึกษา 584149032 ชื่อ/นามสกุล: เสาวลักษณ์  ศิริโก ชื่อเล่น: พักตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 8/4 หมู่ 4 ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71120  ที่ทำงาน: โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี- ตำแหน่ง : ครู -  tel: 092-5659461 e-mail: Saowwalags2039@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

 

รหัสนักศึกษา 584149033 ชื่อ/นามสกุล: โสธนา  แตงรอด ชื่อเล่น: รีน   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 139 ม.11 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สถานีวิจัยกฤดากร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ตำแหน่ง : การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -  tel: 061-4099964 e-mail: Reen3961@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149034 ชื่อ/นามสกุล: อรไททิพ  ต่วนเครือ ชื่อเล่น: ลูกตาล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 91/14 หมู่ 6 ต. พงตึก อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71120  ที่ทำงาน: ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี - ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ -  tel: 099-0103073        e-mail: sotang27@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 584149039 ชื่อ/นามสกุล: อังคณา  มีศิริ ชื่อเล่น : น้ำฝน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 5 ปีสำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน: 36/1 ม.5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170  ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สถานีวิจัยกฤดากร อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ตำแหน่ง : การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -  tel: 098-5365103 e-mail: angkanafon.fon@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]