มุมศิษย์เก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่น 59/26 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

รหัสนักศึกษา 594249001 ชื่อ/นามสกุล: กุสุมา ศรีนาคเรือง  ชื่อเล่น: ต่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน 329 หมู่ 2 ตำบล บางตาเถร อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110 ที่ทำงาน: บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม -   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา -  tel: 094-4210768  line id: 0944210768 e-mail: kusuma.130241@gamil.com  [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 594249002 ชื่อ/นามสกุล: บัณฑิต  แท่นประเสริฐกุล  ชื่อเล่น: กัส หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562 เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.39 ที่อยู่ปัจจุบัน 146 ต. พระแท่น อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71130 ที่ทำงาน:หจก. เค. แอล. คูลลิ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก -   ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ  tel: 092-6524480 line id: August_uke e-mail: kimpossible.pn@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกรกฎาคม 2564 ]

รหัสนักศึกษา 594249003 ชื่อ/นามสกุล: ฐิติวรดา ใจตรง  ชื่อเล่น: ดา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน 214/1 ม.18 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ที่ทำงาน: บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี-   ตำแหน่ง : Qc -  tel: 098-9521456  line id: luxcher e-mail: developmissyou@hotmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 594249004 ชื่อ/นามสกุล: พาณิชย์ รูปโฉม  ชื่อเล่น: มินนี่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน 330 หมู่ 1 ตำบล ท่าเสา อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150 ที่ทำงาน:   หน่วยพัฒนาชุมชน (โครงการโคกหนองนาโมเดล) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตำแหน่ง : นักพัฒนาต้นแบบ tel: 061-5369031  line id: 0926123356 e-mail: Panich71150@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 594249006 ชื่อ/นามสกุล: อรอุมา แก้วมาก  ชื่อเล่น: ป๊อป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน 372 หมู่ 5 ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000 ที่ทำงาน: บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  - ตำแหน่ง : R&D Supervisor  -  tel: 095-5308558 line id: onuma_pop e-mail: poppy25785@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 594249009 ชื่อ/นามสกุล: วราภรณ์.  โสประดิษฐ  ชื่อเล่น: กี้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.51 ที่อยู่ปัจจุบัน 37 หมู่ 9 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ที่ทำงาน: สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย -  tel: 088-6578297 line id: k1997kikey e-mail: pkws12123@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2564]

รหัสนักศึกษา 594249010 ชื่อ/นามสกุล: อารียา คงอิ่ม  ชื่อเล่น: บุ๋ม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2562  ที่อยู่ปัจจุบัน 41/5 หมู่ 16 ตำบล หนองตากยา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110  ที่ทำงาน:บริษัท ไลฟ์กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  - ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายคลังสินค้า -  tel: 090-7865157 line id: areeya7840  e-mail: boomareeya74@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกรกฎาคม 2564 ]