มุมศิษย์เก่า 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่น 59/11 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

รหัสนักศึกษา 594149001 ชื่อ/นามสกุล: ขวัญนภา วงษ์อัยรา ​ชื่อเล่น: ขวัญ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563   ที่อยู่ปัจจุบัน: 26 ม.1 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี​ รหัสไปรษณีย์ 71260 ที่ทำงาน:-  Tel: - E-mail: kwannapa4059@gmail.com, Facebook: Kwannapa Wongiyara [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]  

รหัสนักศึกษา 594149003​  ชื่อ/นามสกุล: เจนต์ เทพ​สวัสดิ์​   ชื่อเล่น: เจ​นต์​   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 154 ม.12 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี​ รหัสไปรษณีย์ 71110 ที่ทำงาน:-   Tel: 0992197731​  E-mail: 594149003@webmail.npru.ac.th, Facebook:  CherJane ​C'candy​  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]   

รหัสนักศึกษา 594149006  ชื่อ/นามสกุล: ดวงแก้ว แดงบุตร  ชื่อเล่น: เบนซ์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 166 หมู่ 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -   Tel: 0642472603  E-mail: duangkaew208@gmail.com, Facebook: Duangkaew Daengbut  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 594149007   ชื่อ/นามสกุล: จินตนา ภาถีย์   ชื่อเล่น: จิน   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 28 ซ.โรงน้ำแข็ง ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -  Tel: 0971790480   E-mail: jinnyjinny2540@gmail.com, Facebook: chemical chemica  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149008 ชื่อ/นามสกุล: จิรายุ เล้าโสภณเจริญกุล ชื่อเล่น: เก้า  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 239 ม.6 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี​ รหัสไปรษณีย์ 71150 ที่ทำงาน:-    Tel: -  E-mail: jirayukaokao@gmail.com, Facebook: Jirayu Laosophoncharoenkun  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149010  ชื่อ/นามสกุล: เพ็ญพิชชา พานแก้ว  ชื่อเล่น: กระดุม  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 237/6 ม.5           ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -   Tel: 086-8008968  E-mail: kadum.penpitcha@gmail.com, Facebook: Penpitcha Pankaew [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 594149011   ชื่อ/นามสกุล: เฟื่องฟ้า ครองชัยภูมิ    ชื่อเล่น: ฟ่าง   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 20/28 ม.6        ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สาขาฟิสิกส์  ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก  Tel: 0922565887 e-mail: 594149011@webmail.npru.ac.th, Facebook: Fueangfa Khrongchaiyaphum [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149013  ชื่อ/นามสกุล: ภาณุวิชญ์ กาญจนบำรุงสกุล  ชื่อเล่น: ฟิล์ม  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 165/1 ม.3       ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -  Tel: 091-2265562  E-mail: kungfilm64@gmail.com, Facebook: Panuvit Kanchanabumrungsakul [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]  

รหัสนักศึกษา 594149014  ชื่อ/นามสกุล: วิภาดา  ถุงเวียง  ชื่อเล่น: ปลา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 68 หมู่ 4 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว   จ.ชุมพร ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -   Tel: 0624520669  E-mail: thungwengwipada@gmaill.com, Facebook:wipada  thungweng  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]   

รหัสนักศึกษา 594149016  ชื่อ/นามสกุล: ศิริรัตน์  กลิ่นหอม  ชื่อเล่น: บีม  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 2/1หมู่ 4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -   Tel: 0967262059  E-mail: sirirat2706@gmail.com, Facebook: Sirirat Klinhom [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]  

รหัสนักศึกษา 594149017  ชื่อ/นามสกุล: โศรยา  เหยียดกระโทก  ชื่อเล่น: โศ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 96 หมู่ 8 ต.ครบุรีใต้อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -   Tel: 0968577942  E-mail: yiadkratokes@gmail.com, Facebook: Soraya yiadkratoke [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]   

รหัสนักศึกษา 594149018   ชื่อ/นามสกุล: สโรชา อินทร์ขำ  ชื่อเล่น: บี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 314 หมู่ 2 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -   Tel: 0858065056  E-mail: bee9963@gmail.com, Facebook: Sarocha Inkham [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]   

รหัสนักศึกษา 594149020  ชื่อ/นามสกุล: สุพรรษา ศิริเรืองชัย  ชื่อเล่น: หมวย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 175/55 ซ.7/8 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -  Tel: 0992191231  E-mail: Suphansa.mamuay16@gmail.com, Facebook: MaMuay T'z  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149021  ชื่อ/นามสกุล: กิตติพัฒน์  กิตติพิทักษ์  ชื่อเล่น: อัลฟ่า  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 126/3 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110   ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง-  Tel 0805808155  E-mail:concord2499@gmail.com, Facebook: kittipat Alfa [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149022  ชื่อ/นามสกุล ชัชพล จีนคร้าม  ชื่อเล่น แมน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี   สำเร็จการศึกษาปี 2563   ที่อยู่ปัจจุบัน 14/6 ม.5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110   ที่ทำงาน –  ตำแหน่ง –   Tel 0958454130    e-mail : manmanman084@gmail.com , Facebook : Superman’Jeenkar [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 594149024 ชื่อ/นามสกุล: บีเอ็ม ฆ้องบ้านโข้ง   ชื่อเล่น: เบนซ์   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 32 หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี   ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -   Tel: 0625855080   E-mail:  bm.benz18@gmail.com, Facebook: Benz BM  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]  

รหัสนักศึกษา 594149029   ชื่อ/นามสกุล: ธัญญลักษณ์ แย้มศักดิ์   ชื่อเล่น: กุ๊ก   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563   ที่อยู่ปัจจุบัน: 224 ม.6 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140   ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -  Tel: 0649507325  E-mail: Tanyalak6016@gmail.com, Facebook: Thanyalak Yamsak [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149033  ชื่อ/นามสกุล: อุดมศักดิ์ พรมจารี  ชื่อเล่น: อาม   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 148 หมู่ 4 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -    Tel: 094-9318383  E-mail: arm2448@gmail.com, Facebook: Udomsak Promjaree [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]  

รหัสนักศึกษา 594149034  ชื่อ/นามสกุล: ปวิชญา หนูหา  ชื่อเล่น: มิ้นท์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 92 หมู่ 7 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -   Tel: 0912633938   E-mail: mint_pawichaya252540@hotmail.com, Facebook: mint pawichaya nong mint [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 594149035  ชื่อ/นามสกุล ชิดชนก อุ่นปรี   ชื่อเล่น แก้ว  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค. บ.) สาขาวิชาเคมี  สำเร็จการศึกษาปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน 27 ม.6 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160   ที่ทำงาน –  ตำแหน่ง –   Tel 0624594985   e-mail : natkaew01@gmail.com ,  Facebook : kaew chidchanok [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 594149036   ชื่อ/นามสกุล: ธนัญญา แซ่คู  ชื่อเล่น: แป้ง  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 341 หมู่ 9 ต.บ้านดอนอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -  Tel: 0926369468  E-mail:  thananya.saekhu@gmail.com, Facebook: ธนัญญา แซ่คู  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 594149037   ชื่อ/นามสกุล: ศศิวิมล ศรียาภัย   ชื่อเล่น: นิ้ง    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563   ที่อยู่ปัจจุบัน: 99/32 หมู่ 8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   ที่ทำงาน: -    ตำแหน่ง : -   Tel: 0802474406  E-mail: sasiwimon.ning@gmail.com, Facebook: Sasiwimon Sriyaphai  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149038  ชื่อ/นามสกุล: ณัฐมณฑ์ ทับวัล  ชื่อเล่น: นัด  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 295 หมู่ 3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -   Tel: 0965681193  E-mail: csci66234@gmail.com, Facebook: Nat'b nattamon [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149039  ชื่อ/นามสกุล: ศิริวรรณ ปุลา ชื่อเล่น: เบนซ์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563   ที่อยู่ปัจจุบัน: 87/15105 หมู่ 13 ต.ไร่ขิงอ.สามพราน จ.นครปฐม  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง : -   Tel: 0943388856  E-mail: siriwan23634@gmail.com, Facebook: Benz Siriwan  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]  

รหัสนักศึกษา 594149040  ชื่อ/นามสกุล: กนกพร  สาริกานนท์   ชื่อเล่น: แสตมป์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 11/4 ม.4  ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -  Tel: 0990858940  E-mail: stamp.0870102480@gmail.com, Facebook: Kanokporn  Sarikanon [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564] 

รหัสนักศึกษา 594149042  ชื่อ/นามสกุล: ศุภาลักษณ์ สีคันธรส์  ชื่อเล่น: เบนซ์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 150 หมู่ 4 ต.บ้านฝาง    อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100   ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -   Tel: 0614609303  E-mail: supalukbenzza@gmail.com, Facebook: Supaluk seekhanthorn [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]