มุมศิษย์เก่า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่น 60/36 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

รหัสนักศึกษา: 604249002  ชื่อ/นามสกุล: เกศินี ศรีอภัย ชื่อเล่น: เกต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี  สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 196 หมู่ 2 บ้านลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40220   ที่ทำงาน: -    ตำแหน่ง: -   Tel: 0624519039  E-mail: kesini 0511@gmail.com, Facebook: kesini Saaphai [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249003  ชื่อ/นามสกุล:  กันตวิชญ์ ไตรเมศ  ชื่อเล่น: โดม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี   สำเร็จการศึกษา ปี 2563
ที่อยู่ปัจจุบัน: 264/1 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี    ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -   Tel: 0924517963  E-mail:kantawit2702@gmail.com, Facebook: โดม กันตวิชญ [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา 604249008 ชื่อ/นามสกุล: เก็จมณี ทองศรี  ชื่อเล่น: เกด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ที่อยู่ปัจจุบัน: 101/1 ม.7 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  Tel: 0983169411 E-mail: ketmanee.demon@gmail.com, Facebook: Ketmanee Tongsri [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249010 ชื่อ/นามสกุล: จิรภิญญา คงอภิรักษ์ ชื่อเล่น:  แอล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่149 หมู่5 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ที่ทำงาน: -   ตำแหน่ง: -  Tel: -   E-mail: Jirapinyakhongpirak@gmail.com, Facebook:  Ael khongapirak [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249011   ชื่อ/นามสกุล: ทัศนวรี โคตรวงศ์ ชื่อเล่น: นาง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ที่อยู่ปัจจุบัน:  99 หมู่5 ต.ละแมอ.ละแม จ.ชุมพร   ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -   Tel: 0936759254   E-mail: nang021041@hotmail.com, Facebook: Thatsanawaree  Kotwong  [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249013  ชื่อ/นามสกุล: ลลิตา ฉิมมา  ชื่อเล่น: แคท  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563  ที่อยู่ปัจจุบัน: 1/18 หมู่ 6 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    ที่ทำงาน: -    เบอร์โทร: 0928146186  E-mail: llitachimma@gmail.com, Facebook: Lalita Kat Chimma [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249015  ชื่อ/นามสกุล: สุนิตา  สาระนัย ชื่อเล่น: แป้ง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ที่อยู่ปัจจุบัน:  108 หมู่16 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -    Tel: 0624659818  E-mail: sunitapang11@gmail.com, Facebook: Sunita Saranai [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249016   ชื่อ/นามสกุล: ญาณิศา แพรเขียว   ชื่อเล่น:  ลูกปลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 1/10 หมู่2 ต.ห้วยเขย่ง  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel: -   E-mail: lookpla.yanisa@gmail.com, Facebook:  Lookpla yanisa [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]

รหัสนักศึกษา: 604249017 ชื่อ/นามสกุล: สุรีรัตน์ เช้าสุวรรณ  ชื่อเล่น: เบนซ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ที่อยู่ปัจจุบัน: 60/1ม.4 ต ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  Tel: 0931085303  E-mail: benz85303@gmail.com, Facebook: Benz mumi [สำรวจข้อมูลเมื่อ เมษายน 2564]