ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
อัตลักษณ์ประจำสาขาวิชา 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สี่สี     ขาวดำ 

ตราสัญลักษณ์ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. พื้นหลังสีขาว     สี่สี     เทา     ขาวดำ

2. พื้นหลังใส        สี่สี     เทา     ขาวดำ   

3. ดาวน์โหลดทั้งหมด     

4. คำแนะนำในการใช้งาน

แม่แบบเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint Template) ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4:3 (เหมาะกับจอทั่วไป)     16:9 (เหมาะกับจอกว้าง)

 

การแข่งขันทางวิชาการประจำสาขาวิชา


แบบตอบรับการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับ ม. ปลาย ในงานราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

 

เอกสารภายในสาขาวิชา

ตัวอย่างปกงานวิจัย 

สำหรับงานวิจัยทั่วไป คลิกที่นี่

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากทางมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องแก้วที่ใช้จากงานวิจัย คลิกที่นี่

 

เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี

การใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมี คลิกที่นี่

การเตรียมสารละลายจากของแข็งบริสุทธิ์ คลิกที่นี่

การเจือจางสารละลายจากสารละลายเข้มข้น คลิกที่นี่

เทคนิคการใช้ปีเปต คลิกที่นี่

เทคนิคการใช้บิวเรต คลิกที่นี่

เทคนิคการไทเทรต คลิกที่นี่

 

คลังข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบกลุ่มปริมาณสัมพันธ์

มวลโมเลกุล คลิกที่นี่

โมลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

จำนวนโมล กับ จำนวนอนุภาคสาร คลิกที่นี่

จำนวนโมล กับ มวลสาร คลิกที่นี่

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ปริมาณสัมพันธ์และโมล คลิกที่นี่

ข้อสอบรวม จากฟิสิกส์ราชมงคล คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบเคมีทั่วไป

ภาษาไทย (ทรูปลูกปัญญา) คลิกที่นี่

ภาษาอังกฤษ (มหาวิทยาลัยวอชิงตัน) คลิกที่นี่

ข้อสอบเคมีโอลิมปิก สอวน. คลิกที่นี่