Statistics Statistics
5573
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month114
LastMonth Last Month218
ThisYear This Year1,097
LastYear Last Year2,545

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ยินดีต้อนรับ


Slider images
Slider images

รูปภาพกิจกรรมกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จากการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 13

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม