กิจกรรมพัฒนาทักษะทางอินเทอร์แอคทีฟคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ (AR VR)