เปิดให้ลงทะเบียน

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแอปพลิเคชันมืออาชีพสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ เรื่องการประยุกต์ แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน กับ ไลน์แอปพลิเคชัน วันที่ 29-31 พ.ค. 2562 ห้อง C310 โดย อ.ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา https://forms.gle/hGhCr1CxfBrSCiEz9

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) วันที่ 12-14 มิ.ย. 2562 ห้อง C310 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย อ.ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธาhttps://forms.gle/y1XVoayqZRn1R4D28