ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 สืบค้นแบบทั่วไป


คำค้นในการสืบค้น

      
   
ฐานข้อมูล

Statistics Statistics
20184
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday32
ThisMonth This Month361
LastMonth Last Month879
ThisYear This Year5,790
LastYear Last Year7,771

 

 

ข่าวกิจกรรม

 

06-08-2562 จัดโครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

30-07-2562 จัดปรับพื้นฐานความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

30-06-2562 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

27-06-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนสถาน

27-06-2562 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบรรณารักษ์

27-06-2562 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์

10-06-2562 ดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภาคเหนือ

24-04-2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร

18-12-2561 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop

06-12-2561 สัมมนาวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Library 4.0

16-08-2561 ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

16-08-2561 จัดโครงการปรับพื้นและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาใหม่

20-07-2561 จัดอบรมระบบ DC

20-07-2561 จัดอบรมระบบ LC

20-07-2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นขั้นสูง

12-07-2561 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบรรณารักษ์

12-07-2561 ดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภาคใต้

More Events