ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 สืบค้นแบบทั่วไป


คำค้นในการสืบค้น

      
   
ฐานข้อมูล

Statistics Statistics
13842
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month217
LastMonth Last Month570
ThisYear This Year7,219
LastYear Last Year3,430

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำค่ายรักการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์
 • เชิญอบรมการจัดการเอกสารบน web
 • เชิญอบรมการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท รุ่นที่ 2
 • เชิญอบรมการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนวัดหว้าเอน
 • บริการสังคมจัดห้องสมุด โรงเรียนสถาพรวิทยา
 • อบรมเสริมความรู้ โปรแกรมจัดการห้องสมุด Openbib
 • More News

ข่าวกิจกรรม

 • 10/04/57 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร
 • 25/03/57 - โครงการศึกษาดูงานบริษัท true
 • 16/03/57 - โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้
 • 12/03/57 - กิจกรรมปัจฉิมคณะและนักศึกษาดีเด่น 12 มี.ค. 57
 • 28/02/57 - กิจกรรมงานเลี้ยงปัจฉิม รุ่น 53/84
 • 28/02/57 - กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน รุ่น 53/84
 • 22/02/57 - โครงการอบรมการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ
 • 13/01/57 - กิจกรรมเปิดบ้าน มรน 13-15 ม.ค. 57
 • 07/01/57 - โครงการอบรมการสร้างสาระในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • 20/11/56 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
 • 31/08/56 - กิจกรรมงานมุฑิตาจิต อ.นารีรัตน์ เทียมเมือง
 • 31/08/56 - โครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์เรื่อง การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน
 • 24/08/56 - โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 • 20/08/56 - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในงานบริการ
 • 16/08/56 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดวิมุตยาราม
 • 03/08/56 - โครงการอบรมโปรแกรม OpenBiblio
 • 02/08/56 - ศึกษาดูงานงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้
 • 19/07/56 - กิจกรรมบายศรีและกีฬา
 • 02/05/2556 - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
 • More Events