มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
12727
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month490
LastMonth Last Month415
ThisYear This Year905
LastYear Last Year4,851

 

 

หลักสูตรการตลาด

 

 

   

Pawana  Bumrungsuk

ประธานสาขา

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659

Suwat

 Chimasangkanan

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659

Pichamol

Lertwatanapornchai

เบอร์ติดต่อ 034- 261068 ต่อ 3659

 Noppadol

 Maneerat

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3648

Patcharakan

Nimitrsadikul

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659

Suradat Sumatapiwat 

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659