มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
10851
Online User Online2
Today Today86
Yesterday Yesterday146
ThisMonth This Month804
LastMonth Last Month272
ThisYear This Year3,880
LastYear Last Year3,064

 

 

หลักสูตรการตลาด

 

 

   

Pawana  Bumrungsuk

ประธานสาขา

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659

Suwat

 Chimasangkanan

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659

Pichamol

Lertwatanapornchai

เบอร์ติดต่อ 034- 261068 ต่อ 3659

 Noppadol

 Maneerat

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3648

Patcharakan

Nimitrsadikul

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659

Suradat Sumatapiwat 

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659