มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
10857
Online User Online1
Today Today92
Yesterday Yesterday146
ThisMonth This Month810
LastMonth Last Month272
ThisYear This Year3,886
LastYear Last Year3,064

 

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)

อาคารการบัญชีและโลจิสติกส์  ชั้น 2   ห้อง 201

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659