มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
9312
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month146
LastMonth Last Month414
ThisYear This Year2,341
LastYear Last Year3,064

 

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)

อาคารการบัญชีและโลจิสติกส์  ชั้น 2   ห้อง 201

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659