มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
12729
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month492
LastMonth Last Month415
ThisYear This Year907
LastYear Last Year4,851

 

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)

อาคารการบัญชีและโลจิสติกส์  ชั้น 2   ห้อง 201

เบอร์ติดต่อ 034-261068 ต่อ 3659