หม้อนึ่งความดันไอน้า (Autoclave)                 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)                     เครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher) 

หม้อนึ่งความดันไอน้า (Autoclave)               เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)                เครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher)

spectophotometer                 pH meter           ตู้ชีวนิรภัย

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง              เครื่องวัด pH (pH meter)                             ตู้ชีวนิรภัย 

  (Spectrophotometer)                                                            (Laminar Flow Biosafety Cabinets Class II)

  

Nanodrop spectrophotometer                          PCR thermal cycler              Gel Doc Transilluminator