วิดีโอประกอบการเรียนการสอน 

1. Microsoft Excel  เข้าถึงสื่อที่หลากหลายของสาขา

2. บันทึกคลิป VDO หน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมเห็นหน้าผู้บรรยาย ด้วย ZOOM ใช้งานได้ฟรี

3. การสร้างไฟล์ VDO ด้วยโปรแกรม MS-PowerPoint