กิจกรรม

23 พ.ย. 60 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครปฐม ออกแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี