กิจกรรม

22 พ.ย. 60 (บ่าย) หลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครปฐม ออกแนะนำหลักสูตร ณ ร.ร.บ้านหลวงวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม