Statistics Statistics
44224
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month418
LastMonth Last Month562
ThisYear This Year1,986
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ยินดีต้อนรับ


Slider images
Slider images
Slider images

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 1 ปี 2564 (ด่วนที่สุด)
รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 30 ม.ค. 64 - 3 ก.พ.64 ที่ระบบสมัครเรียน http://reg.npru.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายชื่อที่ >> https://drive.google.com/.../1z3ZEfAEMbLzBQo1R33K.../view...

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของนักศึกษา

 บายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 กิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ 2563

 การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

 ครงการอบรมการบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

   กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา  

 ฝึกงาน ณ ประเทศจีน

 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท Thomson Reuters (Thailand)

 

 

รูปภาพกิจกรรม