ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

3355 หรือ http://phone.npru.ac.th/