อาจารย์จุติกาญจน์  สังข์ยิ้ม

 หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

     

          ปฏิทินกิจกรรม

 

   

              Facebook 

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

 
       สืบค้นข้อมูล

 

    

      ความรู้เกี่ยวกับเด็ก

 

        

ระบบสารสนเทศบุคลากรและนักศึกษา

 

             

                  Facebook

        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

Statistics Statistics
472
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year472
LastYear Last Year0

 

 

     

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเปิดจำหน่ายใบสมัครเรียน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือนมกราคม 2562 โปรดติดตามในเว็บไซส์ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย และเพจ News ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

ภาพกิจกรรมศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

        

                             กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ "หน่วยองค์พระปฐมเจดีย์" 

 

           

          

    ภาพบรรยากาศ "การจัดนิทรรศการ Project Approach ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

        

        

    กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ "หน่วยการคมนาคม" ของนักเรียนชั้นบริบาล และเตรียมอนุบาล 

 

        

                              ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

        

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ต้อนรับคณาจารย์ผู้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร