อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต

 หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

     

          ปฏิทินกิจกรรม

 

   

              Facebook 

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

 
       สืบค้นข้อมูล

 

    

      ความรู้เกี่ยวกับเด็ก

 

        

ระบบสารสนเทศบุคลากรและนักศึกษา

 

             

  

                  Facebook

        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

Statistics Statistics
52362
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month527
LastMonth Last Month559
ThisYear This Year4,131
LastYear Last Year8,228

 

 

        

   ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเปิดจำหน่ายใบสมัครเรียน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 มกราคม - วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562  ณ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ในวันและเวลาราชการ
  • รับสมัครนักเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562  ณ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
  • ประเมินพัฒนาการ  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จับสลาก (กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับ) และมีสิทธิ์มอบตัว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
  • จับสลาก (กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับ) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • มอบตัวนักเรียน ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

 

ภาพกิจกรรมศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

        

        

                   นักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ทำการแสดงเปิดโครงการ "วันครู" ประจำปี 2562 

                               โดยได้รับการฝึกซ้อมจากคณะครูศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

      

                                                              ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย

 

         

           

                             ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ "กีฬาดอกนกยูงส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

 

        

                             กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ "หน่วยองค์พระปฐมเจดีย์" 

 

           

          

    ภาพบรรยากาศ "การจัดนิทรรศการ Project Approach ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

        

        

    กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ "หน่วยการคมนาคม" ของนักเรียนชั้นบริบาล และเตรียมอนุบาล 

 

        

                              ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

        

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ต้อนรับคณาจารย์ผู้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร