ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo ประกันสังคม

 

 

 

Statistics Statistics
4973
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month102
LastMonth Last Month345
ThisYear This Year1,302
LastYear Last Year1,584

Bachelor  of  Education  Program in  Biology

Subject

   MCO.3

   MCO.5

 1)  4031101  Biology 1  

 2)  4031103  Biology Laboratory 1    

 3)  4031102  Biology 2            

 4)  4031104  Biology Laboratory 2         

 5)  4032201  Botany 

 6)  4032301  Zoology

 7)  4032401  Genetics

 8)  4032601  Microbiology   

 9)  4033104  Cell Biology 

 10) 4033802  Biology in Upper Education 1

 11) 4033803  Biology in Upper Education 2

 12) 4034102  Ecology   

 13) 4034201  Plant Tissue Culture

 14) 4034501  Techniques in Biology

 15) 4034901 Introduction to Research in Biology  

 16) 4034903  Seminar in Biology    

 17) 4034804  Biology Teaching Methodology 1 

 18) 4034805  Biology Teaching Methodology 2  

 19) 4033107  Basic Environmental Science

 20) 4033108  Introduction to Marine Science

 21) 4033109  Organism Evolution

 22) 4033201  Anatomy and Morphology of Plant  

 23) 4033206  Economic Botany

 24) 4033207  Phycology

 25) 4033208  Plant Metabolism        

 26) 4033209  Biolgical Local Products  

 27) 4033403  Cytogenetics 

 28) 4033601  Biotechnology   

 29) 4033605  Molecular Biology

 30) 4033606  Bioinformation

 31) 4033607  Biological Control

 32) 4033801  Science Process Skills

 33) 4034101  General Physiology  

 34) 4034106  Biological Diversity  

 35) 4034401  Genetic Engineering

 36) 4034502  Microtechnique

 37) 4034701  Basic Conservation Biology

 38) 1102303 Pre-practicum in teaching Profession 

 39) 4033804 English for Biology Teacher 1 40) 4033805 English for Biology Teacher 2