Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

     สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 : การแข่งขันตอบปัญหาทักษะด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

     

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560

       

       

      

      

 


 

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ

      

   

 

  


 

โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร