ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32335
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month426
LastMonth Last Month544
ThisYear This Year5,631
LastYear Last Year8,138

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)