Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

รูปภาพ กิจกรรมและโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาพลศึกษา

  • เชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอล อุดมศึกษา แชมป์กีฬา 7 สี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 แมทแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัฑิต เวลา 11.00 น.พร้อมการประกวดกองเชียร์ตัวแทนจากคณะพยาบาล ติดตามชมการถ่ายทอดทางทีวีสีช่อง 7
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  • ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา แชมป์กีฬา 7 สี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เป็นการพบกันระหว่าง ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
  • ขอเชิญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมสาขาวิชาพลศึกษา   
  • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 2 - 14 กรกฎาคม  2561
  • ขอเชิญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพลศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ คณะครุศาสตร์ วันที่  31  กรกฎาคม  2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลังวีดิทัศน์ (Video  Gallery)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------