ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

 

 

Statistics Statistics
53212
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month491
LastMonth Last Month1,335
ThisYear This Year12,730
LastYear Last Year10,792

 

 

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

ข้อปฏิบัติ 1 วัน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี  โดย อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

- หลักพื้นฐานในการฝึกกล้ามเนื้อ  โดย อาจารย์ฐปนพ เกิดสว่างเนตร