Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 


แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560
(เปิดเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
1. เปิดระบบให้ลงทะเบียนเรียนใน วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 (http://reg.npru.ac.th/) ดูเวลาที่ปฏิทินออนไลน์ในระบบ
ปี 4 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 (เปิดระบบเวลา 9.00 น.)
ปี 3 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 6-11 กรกฎาคม 2560 (เปิดระบบเวลา 9.00 น.)
ปี 2 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 (เปิดระบบเวลา 9.00 น.)
*** อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา GE --> http://ac.npru.ac.th/form/1449549992_727270.pdf
2. ให้นักศึกษาเช็ครายวิชาและแผนการเรียนให้ดีก่อนลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้เช็ครายวิชาที่เปิดสอนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
3. กำหนดการเรียนร่วมให้ยื่นในวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2560
*** วิชาการศึกษาทั่วไปที่เป็นหมู่เรียน GE ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ ไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม ***
4. กำหนดการเปิดหมู่เรียนพิเศษให้ยื่นในวันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560
โดยรับเอกสารคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐมในวันเวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.) 
หรือดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ http://ac.npru.ac.th/form2.php
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2560 ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
6. ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาตามลิงค์ http://ac.npru.ac.th/calendar.php
แจ้งเตือนนิดนึง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
--------------------------------------

 

1. อย่าลืมกดดึงรายวิชาจากแผนก่อน อันนี้จะดึงวิชาเอกมาให้ตามที่เทอมนี้มีเรียน 
2. คีย์รหัสวิชา GE ที่ช่องค้นหา เลือกดูวิชาที่วันเวลาที่ไม่ซ้อนกับตารางเรียนวิชาเอก
3. ถ้าทำผิดแล้วกดยืนยันไปแล้ว ให้รอจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนำบัตรนักศึกษามาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในเวลาราชการเพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วไปลงใหม่

>> ดูรายวิชาเรียนให้ดีก่อนลงทะเบียนจะได้ไม่เสียเวลา 
>> รหัสผ่านเข้าไม่ได้กรุณานำบัตรนักศึกษามาติดต่อที่งานทะเบียนนะคะ
ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โทรสอบถาม : 0 3410 9300 ต่อ 3891,3892,3893