Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Statistics Statistics
10111
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month62
LastMonth Last Month111
ThisYear This Year62
LastYear Last Year1,548

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนที่  

ยินดีต้อนรับ

Slider images
Slider images

ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
 
23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 สมัครออนไลน์
23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61 สมัครตรงที่มหาวิทยาลัยฯ
7 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
8 มิ.ย. 61 (อ่านในประกาศ) ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน/ สัมภาษณ์
10 มิ.ย. 61 ประกาศผลสอบ
12 - 14 มิ.ย. 61 Clearing house (ทปอ.) รอบที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ระบบกลาง

     ข่าวด่วน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปภาพกิจกรรม

Facebook Page