Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Statistics Statistics
10942
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month13
LastMonth Last Month106
ThisYear This Year893
LastYear Last Year1,548

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนที่  

ยินดีต้อนรับ

Slider images
Slider images

ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
 
23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 สมัครออนไลน์
23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61 สมัครตรงที่มหาวิทยาลัยฯ
7 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
8 มิ.ย. 61 (อ่านในประกาศ) ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน/ สัมภาษณ์
10 มิ.ย. 61 ประกาศผลสอบ
12 - 14 มิ.ย. 61 Clearing house (ทปอ.) รอบที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ระบบกลาง

     ข่าวด่วน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปภาพกิจกรรม

Facebook Page