ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข่าวกิจกรรมของสาขาวิชา


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน "วิวัฒนาการเงินตราไทย" ได้รับเงินสดมูลค่า 80,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม Multimedia NPRU จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในชื่อผลงาน “เด็กขี้สงสัยกับวิวัฒนาการเงินตราของไทย” ประกอบด้วย

 • 1. นายทิวากร ภู่งาม
 • 2. นายปฏิวัติ ดีเอ็ม
 • 3. นายธนกฤต ชื่นฤทัย
 • 4. นายปริญญา โชติสงฆ์
 • 5. นายกิตฑิพัชร์ กันเอม
 • โดยมีอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน "วิวัฒนาการเงินตราไทย" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทั่วประเทศเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราของไทย


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ Digifam Awards ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

 • 1. นายทิวากร ภู่งาม
 • 2. นายณัฐพล สำราญ
 • 3. นายธนกฤต ชื่นฤทัย
 • 4. นายฤทธิชัย วุฒิคุณ
 • 5. นายปฏิวัติ ดีเอ็ม
 • 6. นายปริญญา โชติสงฆ์
 • โดยมี อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการผลิตสื่อวิดีโอคลิป ประเภทอุดมศึกษาระดับประเทศ ในโครงการ Digifam Awards ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท รวม 400 กว่าผลงาน

สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6oJuIsoK3o4


นักศึกษาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นของโตโยต้า​

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “พลังจิตอาสา ชวนทำดี ตามวิถีพอเพียง” จัดโดย บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย โดยมีอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน เป็นที่ปรึกษา สามารถรับชมคลิปหนังสั้นได้ที่ https://youtu.be/lPqThmu52z0
ชื่อผลงาน “ผมชื่อนายสะอาด” ทีม ด๊าวด่าวสตูดิโอ ประกอบไปด้วย

 • 1. นายทิวากร   ภู่งาม
 • 2. นายปริญญา  โชติสงฆ์
 • 3. นายฤทธิชัย   วุฒิคุณ
 • 4. นายณัฐพล   สำราญ
 • 5. นายธีรพล   แซ่ล้อ

หมู่เรียน 60/92 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กิจกรรมเพิ่มเติม

วิดีโอของสาขาวิชา (แนะนำ)


News (ข่าวสาร)


Lecturer (อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)


Facebook สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย