ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มีอะไรใหม่ !?


ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นของโตโยต้า​
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “พลังจิตอาสา ชวนทำดี ตามวิถีพอเพียง” จัดโดย บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย โดยมีอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน เป็นที่ปรึกษา สามารถรับชมคลิปหนังสั้นได้ที่ https://youtu.be/lPqThmu52z0
ชื่อผลงาน “ผมชื่อนายสะอาด” ทีม ด๊าวด่าวสตูดิโอ ประกอบไปด้วย
1. นายทิวากร   ภู่งาม
2. นายปริญญา  โชติสงฆ์
3. นายฤทธิชัย   วุฒิคุณ
4. นายณัฐพล   สำราญ
5. นายธีรพล   แซ่ล้อ
หมู่เรียน 60/92 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กิจกรรมเพิ่มเติม

News (ข่าวสาร)


Lecturer (อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)


Facebook สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย