ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ห้องเรียน/ห้องแลบ และอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน


ห้อง 309 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คือห้องเรียนหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนของเด็กในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งมีความเพียบพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง เมาส์ปากกา กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ อุปกรณ์สำหรับผลิตผลงานและสื่อมัลติมีเดีย ห้องสตูดิโอสำหรับงาน Production ที่กำลังก่อสร้างเร็วๆ นี้