ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่/ติดต่อ


สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
E-mail :  multi.npru@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/multinpru/
โทร :  034-109-300 ต่อ 3291
โทรสาร : 034-261-065
 

แผนที่บน Google Map


 

Sitemap