ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
51515
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month404
LastMonth Last Month563
ThisYear This Year2,678
LastYear Last Year8,217
 
 
 
 
 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

[30 - 08 - 2561] สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ภายในงานมีคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
[15 - 07 - 2561] นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยให้ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 คน 
[15 - 07 - 2561] เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561, 30 มิุนายน - 1 กรกฏาคม 2561, และ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
[26 - 03 - 2561] เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จัดโครงการเทคโนฯ จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธ์ูสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
[05 - 03 - 2561] เมื่อวันที่ 3 และ 5 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกาา ได้จัดเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่มาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที 10 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
[12 - 01 - 2561] เมื่อวันที่ 8 - 11 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ "ฅ ฅนเดินทาง @กิ่วแม่ปาน" นักศึกษาล้วนได้รับประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยว
[23 - 11 - 2560] สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการการศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ The Voice Thailand ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 39 คน ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ ไทยแลนด์
[14 - 09 - 2560] สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีไหว้ครู ณ ห้องลีลาวดี อาคารสำนักวิทยบริการ บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น
[19 - 06 - 2560] สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย และ อ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์