Head of Program

Educational Technology and Innovation


 
Contact Us : Facebook [QR Code]
 
 
Learning Resources
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
2610
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month211
LastMonth Last Month325
ThisYear This Year1,016
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

Slider images
Slider images
Slider images

[26 - 03 - 2561] เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จัดโครงการเทคโนฯ จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธ์ูสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
[05 - 03 - 2561] เมื่อวันที่ 3 และ 5 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกาา ได้จัดเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่มาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที 10 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
[23 - 11 - 2560] สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการการศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ The Voice Thailand ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 39 คน ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ ไทยแลนด์
[14 - 09 - 2560] สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีไหว้ครู ณ ห้องลีลาวดี อาคารสำนักวิทยบริการ บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น
[19 - 06 - 2560] สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย และ อ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์