ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
1076
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month138
LastMonth Last Month199
ThisYear This Year1,076
LastYear Last Year0
 
 
 
 
 

Slider images
Slider images
Slider images

[14 - 09 - 2560] สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีไหว้ครู ณ ห้องลีลาวดี อาคารสำนักวิทยบริการ บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น
[19 - 06 - 2560] สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย และ อ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์