ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ช่องทางติดต่อ ติดตามข่าวสารกิจกรรมของสาขาผ่าน Facebook [QR Code]
 
 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
1993
Online User Online1
Today Today47
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month182
LastMonth Last Month217
ThisYear This Year399
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

การรับเข้าศึกษา


รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2. นักถ่ายภาพนิ่ง

3. นักถ่ายภาพเคลื่อนไหว

4. นักออกแบบกราฟิก

5. นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

6. นักเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการฝึกอบรม