ประธานสาขา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
3086
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month254
LastMonth Last Month433
ThisYear This Year1,492
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

การรับเข้าศึกษา


รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2. นักถ่ายภาพนิ่ง

3. นักถ่ายภาพเคลื่อนไหว

4. นักออกแบบกราฟิก

5. นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

6. นักเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการฝึกอบรม