ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ช่องทางติดต่อ ติดตามข่าวสารกิจกรรมของสาขาผ่าน Facebook [QR Code]
 
 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
1991
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month180
LastMonth Last Month217
ThisYear This Year397
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม


สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3426-1064

โทรสาร. 0-3426-1064

เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   0-3426-1064, 0-3410-9300  ต่อ  3227 - 3229