ประธานสาขา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
3087
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month255
LastMonth Last Month433
ThisYear This Year1,493
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 

ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ประธานสาขาวิชา
     

อ.ดร.ดรุณี โกเมนเอก

อ.ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ

ผศ.สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย

   

ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

 

อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง