ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ช่องทางติดต่อ ติดตามข่าวสารกิจกรรมของสาขาผ่าน Facebook [QR Code]
 
 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
1988
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month217
ThisYear This Year394
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 

ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ประธานสาขาวิชา
     

อ.ดร.ดรุณี โกเมนเอก

อ.ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ

ผศ.สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย

   

ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

 

อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง