ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
49868
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month595
LastMonth Last Month436
ThisYear This Year1,031
LastYear Last Year8,217
 
 
 
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
ประธานสาขา
อีเมล : 
saha@webmail.npru.ac.th
     

ผศ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
อีเมล : thitirat@webmail.npru.ac.th

ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
อีเมล :

napaporn@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง
อีเมล : 

thepphayaphong@webmail.npru.ac.th
9thepphayaphong1a@gmail.com
   

อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
อีเมล :

tigernoy@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ ดร.มนธิรา บุญญวินิจ
อีเมล :

montiramail@gmail.com