ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย   
 ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
11190
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month328
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year3,788
LastYear Last Year5,808
 
 
 
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
ประธานสาขาวิชา
อีเมล : saha@webmail.npru.ac.th
     

อ.ดร.ดรุณี โกเมนเอก
อีเมล : darunee@webmail.npru.ac.th

ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อีเมล :
raywadee@webmail.npru.ac.th

อ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
อีเมล : thitirat@webmail.npru.ac.th

   

ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
อีเมล : napaporn@webmail.npru.ac.th

อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง
อีเมล : 
  thepphayaphong@webmail.npru.ac.th

อ.ภานนท์ คุ้มสุภา
อีเมล : 
  bhanond@webmail.npru.ac.th

   

อ.มารุต คล่องแคล่ว
อีเมล : marut@webmail.npru.ac.th