อ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง 

ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
25579
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month288
LastMonth Last Month458
ThisYear This Year1,699
LastYear Last Year8,463
 
 
 
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
อ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง
ประธานสาขา
อีเมล : 
  thepphayaphong@webmail.npru.ac.th
9thepphayaphong1a@gmail.com
     

อ.ดร.ดรุณี โกเมนเอก
อีเมล : darunee@webmail.npru.ac.th

ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อีเมล :
raywadee@webmail.npru.ac.th

ผศ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
อีเมล : thitirat@webmail.npru.ac.th

   

ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
อีเมล : napaporn@webmail.npru.ac.th

ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อีเมล : 
saha@webmail.npru.ac.th

อ.ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา
อีเมล : 
  bhanond@webmail.npru.ac.th

   

อ.มารุต คล่องแคล่ว
อีเมล : marut@webmail.npru.ac.th