อ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง 

ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
25580
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month289
LastMonth Last Month458
ThisYear This Year1,700
LastYear Last Year8,463
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 

นายนคร  สุทธาวรรณ์
อีเมล :
nakhon@webmail.npru.ac.th