อ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง 

ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
25574
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month283
LastMonth Last Month458
ThisYear This Year1,694
LastYear Last Year8,463
 
 
 
 
 

ผังเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


  บุคลากร อาจารย์ประจำสาขา  
    เจ้าหน้าที่ประจำสาขา  
  เกี่ยวกับสาขา หลักสูตรการศึกษา  
    การรับเข้าศึกษา  
    ห้องเรียน  
  เว็บไซต์อาจารย์ ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย  
    ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด  
    อ.ดร.ดรุณี โกเมนเอก  
    อ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ  
    ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
    อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง  
    อ.ภานนท์ คุ้มสุภา  
    อ.มารุต คล่องแคล่ว  
  ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร  
    ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา  
    ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก  
  หน่วยงานอื่นๆ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
    คณะครุศาสตร์  
  อื่นๆ  ติดต่อสอบถาม  
    ผังเว็บไซต์  
    เมนูเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ