ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย   
 ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
9043
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday29
ThisMonth This Month385
LastMonth Last Month676
ThisYear This Year1,641
LastYear Last Year5,808
 
 
 
 
 

ผังเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


  บุคลากร อาจารย์ประจำสาขา  
    เจ้าหน้าที่ประจำสาขา  
  เกี่ยวกับสาขา หลักสูตรการศึกษา  
    การรับเข้าศึกษา  
    ห้องเรียน  
  เว็บไซต์อาจารย์ ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย  
    ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด  
    อ.ดร.ดรุณี โกเมนเอก  
    อ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ  
    ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
    อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง  
    อ.ภานนท์ คุ้มสุภา  
    อ.มารุต คล่องแคล่ว  
  ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร  
    ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา  
    ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก  
  หน่วยงานอื่นๆ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
    คณะครุศาสตร์  
  อื่นๆ  ติดต่อสอบถาม  
    ผังเว็บไซต์  
    เมนูเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ